អាកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់កូនគឺជាកំហុសរបស់ឪពុកម្តាយ

កំហុសធំៗទាំង៥យ៉ាងក្នុងការបីបាច់ថែរក្សាកូន៖

. ឪពុកម្តាយតែងតែខ្លាចរអារចំពោះចិត្តកូន
– កូនប្រាប់អ្នកថាគាត់ចង់ញ៉ាំស៊ុបក្នុងចានផ្សេងខុសពីចានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ
– អ្នកក៍យល់ព្រម ដោយខ្លាចក្រែងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងចំពោះគាត់ នៅពេលគាត់មិនព្រមញ៉ាំ
– វាជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់អ្នកហើយ ព្រោះថាកូនៗមិនគួរបង្គាប់បញ្ជាឪពុកម្តាយទេ

. ឪពុកម្តាយតែងតែលើកហេតុផលផ្សេងៗមកការពារសកម្មភាពមិនល្អរបស់កូនខ្លួន
– ពេលកូនមានអាកប្បករិយាមិនល្អ អ្នកគិតថាវាមិនអីទេ ព្រោះគាត់នៅក្មេង
– ពួកគាត់នៅក្មេងពិតជាត្រឹមត្រូវហើយ ប៉ុន្តែការគិតរបៀបនេះគឺលើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគាត់មានអាកប្បករិយាមិនល្អ ​និង​មិនចេះគោរពអ្នកដទៃ

. ឪពុកម្តាយតែងតែមិនចង់ឱ្យអ្នកដ៍ទៃផ្តល់ការស្តីបន្ទោសដល់កូនខ្លួន
– អ្នកគួរចាំថា ពេលអ្នកធ្វើអ្វីមួយខុសឆ្គង​​​ កាលអ្នកនៅតូច
– ពេលនោះ អ្នកប្រាកដជាទទួលបាននូវការស្តីបន្ទោសពីអ្នកដ៍ទៃ

. ឪពុកម្តាយតែងតែការពារកូនជ្រុលហួសហេតុ
– ការការពារកូនជ្រុលហួសហេតុនេះ ធ្វើឱ្យពួកគេបាត់បង់នូវភាពឯករាជ្យ និងភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង

. ឪពុកម្តាយតែងតែធ្វើឱ្យកូនមានអារម្មណ៍មិននឹងន
– ចូរបង្រៀនកូនឱ្យមានភាពអត់ធ្មត់ ហើយចេះធ្វើអ្វីដើម្បីឱ្យខ្លួនឯងរីករាយ
– ចូរបង្រៀនកូនឱ្យមានទម្លាប់ល្អតាំងពីកុមារភាព
– ឧទាហរណ៍ដូចជាបង្រៀនកូនឱ្យចេះលាងចាន និងរៀបចំបន្ទប់គេងជាដើម
ការផ្តល់សេចក្តីណែនាំសមស្របតាមកាលៈទេសៈនឹងមិនផ្តល់ផលអវិជ្ជមានដល់កូនរបស់អ្នកឡើយ!
ផ្ទុយទៅវិញ វានឹងជួយឱ្យពួកគេមានអនាគតល្អ!

ប្រែសម្រួលពី Smart is the New Sexy

Nursery, Kindergarten, Primary and Secondary Education