សិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិហ្គោលដិនប្រ៊ីជភ្នំពេញ សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រ២៖ សញ្ញាបត្រចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ និងសញ្ញាបត្រចំណេះទូទៅអន្តរជាតិពី Oxford International Curriculum ចក្រភពឡង់គ្លេស!

Studying at Golden Bridge International School Phnom Penh, students will receive 2 certificates: General Education in Khmer and International General Education from Oxford International Curriculum, the United Kingdom.

Nursery, Pre-kindergarten and Kindergarten

Primary and Secondary Education

Primary Education Program

Secondary Education Program


ទីតាំងសាខាទួលគោក (Tuol Kork Campus) => 📍 https://goo.gl/maps/XapVWXR3XryQ834t5
Phone Number and Telegram: 076 5000 988 (GBISPP Customer Service)
ទីតាំងសាខាសែនសុខ (Sen Sok Campus) => 📍 https://goo.gl/maps/1Kbes4JaFskKjBuK8
Phone Number and Telegram: 076 5000 988 (GBISPP Customer Service)ទីតាំងសាខាឫស្សីកែវ (Russei Keo Campus) => 📍 https://goo.gl/maps/jobNkeknn2Fe1wy48
Phone Number and Telegram: 076 5000 988 (GBISPP Customer Service)